FacebookTwitter

Begeleiding

De begeleiding is in handen van ervaren, in pedagogiek opgeleide medewerkers. Zij zijn op dit vakgebied MBO, HBO en universitair gediplomeerd en beschikken allen over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze begeleiders bevorderen op speelse wijze de sociale interactie tussen de kinderen, bieden een luisterend oor en aan de hand van een zorgplan wordt er gewerkt aan de individuele doelen van het kind.

Missie

Wij bieden kinderen de mogelijkheid ervaringen op te doen in de omgang met anderen, vaardigheden te leren en zichzelf te ontdekken: Wie ben ik, waar ben ik goed in, wat kan ik nog leren of verbeteren? Dit doen we door onder andere een breed aanbod aan creatieve middelen in te zetten.

We helpen ouders, broertjes en zusjes door de gezinssituatie te ontlasten waardoor men op adem kan komen en de aandacht kan verleggen maar de andere gezinsleden. Tevens bieden we een scala aan mogelijkheden om ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kind met een problematiek.

Visie

We constateren waar een kind op vastloopt en we leren kinderen vaardigheden om hen hiermee verder te ontwikkelen. Met positieve aandacht en een positieve benadering helpen we een kind te ontdekken wat zijn/haar mogelijkheden zijn en waar hun kracht en kwaliteiten liggen.

In dit proces erkennen we dat situaties best lastig, moeilijk of verdrietig kunnen zijn, maar bieden een alternatief om hier, anders dan de tot nu toe gebruikelijke reactie van een kind, beter mee om te gaan.

Doelen

  • aangaan sociale contacten
  • opbouwen en onderhouden van vriendschappen
  • leren samen spelen en samen delen
  • omgaan met conflicten
  • zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • invullen van vrije tijd
  • normen en waarden
  • zelfvertrouwen en zelfacceptatie
  • leren communiceren