FacebookTwitter

De groepen

Wij werken zo veel als mogelijk met vaste groepen. De groepen worden samengesteld op basis van sociaal-emotionele ontwikkeling, problematiek en interesses. Een groep bestaat uit 6 kinderen, maar met 2 vaste professionele begeleiders. Deze vaste groepen hebben elke maand een logeerweekend. Meerdere kinderen logeren twee weekenden per maand bij ons. Zij zitten dan in twee verschillende, vaste groepen.

De activiteiten

Tijdens de groepsactiviteiten kijken we goed wat ieder kind nodig heeft om aan een activiteit te kunnen meedoen. Aan alle activiteiten worden concrete doelen gekoppeld, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Onze begeleiders spelen hier met een creatieve en flexibele aanpak op in. We maken in veel gevallen gebruik van de mogelijkheden van de verschillende parken. Voorbeelden van de activiteiten zijn; sport- en spelactiviteiten, knutselen, koken, toneel, muziek en uitstapjes waar beleven en ontdekken centraal staat. Daarnaast staat er een mini bus ter beschikking, zodat we ook een uitstapje kunnen maken. Uiteraard wordt er goed gekeken naar de mogelijkheden, interesses en wensen van de kinderen!