FacebookTwitter

Onze missie/visie

Bij begeleiding in groepen bevordert 'Youzz' op speelse wijze de sociale interactie, bieden ze een luisterend oor en helpen ze de kinderen om te gaan met wat moeilijk voor ze is.

Naast het leerproces voor de kinderen zijn onze logeeractiviteiten bedoeld als respijtzorg voor ouders en verzorgers. Een logeer- vakantieopvang voor kinderen is dan ook de oplossing voor ouders, broertjes en zusjes om zich weer op te laden, te ontspannen en volop aandacht te hebben voor de andere gezinsleden.

Wij werken met (zoveel mogelijk) vaste groepen. De groepen worden samengesteld op basis van sociaal-emotionele ontwikkeling, problematiek en interesses.

Over 'Youzz'

In 2013 heeft SET-Reizen 'Het Kinderkwartier' en haar begeleiders overgenomen. De activiteiten die voorheen plaatsvonden onder de naam 'Het Kinderkwartier'' worden tegenwoordig onder de naam 'Youzz' uitgevoerd.

SET-Reizen is een specialist op het gebied van begeleide vakanties voor mensen met een beperking. De logeer- en vakantieopvang van 'Youzz' past dan ook uitstekend in onze dienstverlening waardoor we de continuteit van deze logeer- en vakantieopvang van 'Youzz' kunnen garanderen.

Door deze samensmelting is het ook mogelijk om het product van Youzz efficinter te organiseren en de prijzen te verlagen. PGB houders, maar ook clinten die gebruik maken van Zorg in Natura (ZIN) hebben ook bij onze organisatie nog steeds de mogelijkheid om de logeer- en vakantieopvang te bekostigen door het PGB of vanuit de WMO.

Voor wie?

De logeeropvang, vakanties en dagjes uit van 'Youzz' zijn bedoeld voor kinderen met:

  • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
  • ADHD
  • Een aan autisme verwante stoornis
  • PDD-NOS
  • Angsten
  • Een laag zelfbeeld
  • Een verstandelijke beperking